Laatste nieuws
Bouwend Nederland
Description here!

 • RWS presenteert internationale innovaties wegen en bruggen
  Infravation is een internationaal innovatieprogramma van wegbeheerders uit 9 Europese landen – Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Denemarken, Noorwegen, Zweden, IJsland en Nederland – en daarnaast de Verenigde Staten en Israël. In het najaar van 2015 zijn negen Infravation-projecten gestart met als doel om veelbelovende innovaties in aanleg en onderhoud van wegen en bruggen versneld toe te passen.

 • Doe mee aan de Gelderland Arbeidswijs 2018 en kom naar één van de inspiratiesessies!
  Gelderland Arbeidswijs is een open innovatie traject van Provincie Gelderland met als doel vernieuwende ideeën uit de markt op te halen die de kloof tussen leren en werken kunnen dichten. Dit jaar wordt de focus gelegd op de technologische revolutie en hoe dit nieuwe kansen creëert voor leren en werken. De beste ideeën maken kans op een investeringsprijs en begeleiding van het idee naar de praktijk in Gelderland. Iedereen kan meedoen!

 • Uitvoering 3e WW jaar binnenkort een feit; werkgevers ontvangen brief in augustus
  In het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat de wettelijke WW-duur geleidelijk wordt verkort van 38 naar 24 maanden. Via een private aanvullende verzekering op cao-niveau kunnen de bestaande duur en hoogte van de WW-uitkeringen echter worden gehandhaafd. Werkgevers en vakbonden moesten daar per sector dus afspraken over maken. In de bouw- en infrasector is dat inderdaad gebeurd. Alle administratieve hobbels en procesafspraken daarover zijn inmiddels gemaakt en het systeem kan binnenkort starten. Hieronder leest u meer, ook over hoe u binnenkort verder wordt geïnformeerd en waar u meer informatie kunt krijgen.

 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, wat is de stand van zaken?
  Eind juni heeft minister Ollongren de Eerste Kamer in een brief op de hoogte gebracht van de stand van de zaken van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. De minister is voornemens om de Wet Kwaliteitsborging gelijk met de nieuwe Omgevingswet in te laten gaan, de beoogde invoeringsdatum is halverwege 2021, en adviseert de Eerste Kamer de behandeling van de Wet voort te zetten.

 • Nieuwsbrief regio Zuid juli-augustus 2018
  Zoals u van ons gewend bent plaatsen we de digitaal aan alle regioleden verstuurde nieuwsbrief ook hier op de website. U kunt de nieuwsbrief hier nalezen.

 • Aanbestedingen: zorg met elkaar voor heldere afspraken
  Worden in aanbestedingen gedane beloftes gebroken? Daarover sprak BNR vanmorgen met advocaat Joost Haest én Joost Fijneman, manager van het Aanbestedingsinstituut.

 • Ledenvoordeel: Inloggen met eHerkenning op TenderNed is veranderd
  Per 25 juli 2018 is de manier van inloggen bij TenderNed veranderd. Werkt u namens diverse ondernemingen in TenderNed? Dan is het niet meer mogelijk om aan één account bij TenderNed meerdere ondernemingen te koppelen. U moet voor iedere onderneming een afzonderlijk gebruikersaccount aanmaken. Aan dit account koppelt u een eHerkenningsmiddel. Aan één eHerkenningsmiddel kunt u meerdere KvK-nummers koppelen.

 • Goede bouwvak gewenst!
  Namens het bestuur Platform Infra Noord (PIN) en het regiokantoor wensen wij alle leden een goede bouwvak toe!

 • BouwActueel Kwartaalbericht: bouwcijfers voor úw regio
  In een dynamische omgeving als de bouwsector is het van belang om te beschikken over actuele marktinformatie. Samen met het EIB brengt Bouwend Nederland daarom ieder kwartaal het regionale BouwActueel Kwartaalbericht uit. Hierin kunt u in één oogopslag zien wat de bouwcijfers zijn voor uw deelsector in de regio.

 • Amsterdamse leerling-bouwvakkers haken massaal af: ‘capaciteitsprobleem wordt groter en groter’
  Vooral krullen vegen, te vroeg opstaan, matige begeleiding door bouwbedrijven; leerling-bouwvakkers stoppen steeds vaker binnen drie maanden al met hun opleiding. “Vooral in Amsterdam is het aantal afhakers hoog”, waarschuwt Jan Overtoom van Bouwend Nederland.

Banner

Poll

Hoe heeft u ons gevonden?