Laatste nieuws
Bouwend Nederland
Description here!

 • Libelle Zomerweek in beeld
  Bouwend Nederland staat van 21 tot 27 mei naar de Libelle Zomerweek in Almere. Een opvallend ‘Tiny House’ en klus workshops ‘Heel Holland bouwt’ zorgen voor veel aanloop op de stand.

 • Energietransitie en bouwinnovatie: er gaat niets boven Groningen!
  Eind maart heeft het kabinet een belangrijke stip aan de horizon gezet: in 2030 zijn we van het (fossiele) gas af. Dit zorgde in de bevingenregio aanvankelijk voor on-Groningse euforie: de oorzaak van de bevingen wordt uiteindelijk weggenomen en we hebben weer perspectief om mee aan de slag te gaan! Dat enthousiasme is danig bekoeld, nu blijkt dat rijk en regio het niet eens worden over de gevolgen van het gasbesluit voor de versterkingsopgave. Dat leidde tot gedeeltelijk uitstel van versterkingen en nieuw onderzoek. “Waar heb ik dat eerder gehoord?” denken veel Groningse bewoners, die al jaren in de pauzestand staan als het gaat om hun woontoekomst. De Groningse bodem komt met een pennenstreek niet tot rust en het is moeilijk te verhapstukken dat bepaalde woningen in één en hetzelfde dorp wel en andere voorlopig of mogelijk zelfs helemaal niet worden aangepakt.

 • Meer duurzame warmte, maar eerst beter isoleren
  Sectortafel Gebouwde Omgeving - Werkgroep Meer Duurzame Warmte Nederland werkt aan een nationaal Klimaatakkoord: in 2030 moeten we bijna vijftig procent minder CO2 uitstoten. Voor de uitwerking buigen nu diverse ‘sectortafels’ zich over de uitdagingen in verschillende deelgebieden. Bouwend Nederland is betrokken bij de sectortafel ‘Gebouwde omgeving’, die weer bestaat uit vijf werkgroepen. Folkert Linnemans, innovator bij Bouwgroep Dijkstra Draisma, zit namens Bouwend Nederland in de werkgroep Meer Duurzame Warmte.

 • Dubbel aantal monteurs in ondergrond nodig
  Wil de energietransitie geen vertraging oplopen en de klimaatdoelen worden gehaald, dan moet het aantal monteurs in de ondergrondse infrasector de komende jaren verdubbelen. Dat stelt voorzitter Harold Lever van de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer (ONG). Lever is tevreden met de forse toename van de instroom van jongeren bij ROC’s voor de opleiding tot infratechniek-monteur. “Maar het blijft spannend of de capaciteit die nodig is voor het uitvoeren van alle klimaatplannen op tijd klaarstaat.” 

 • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): een must voor ieder bedrijf!
  Werken op hoogte zonder valbescherming of het werken met onbeveiligde machines zijn zware overtredingen volgens de Arbowetgeving, die direct beboet kunnen worden door de Inspectie SZW. De hoogte van de boete wordt bepaald door het normbedrag. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte, de ernst van de overtreding, de risico’s en hoe vaak de overtreding is begaan, wordt het bedrag verhoogd of verlaagd.

 • BNR Bouwmeesters: A-label vaak onrendabel
  Nederland heeft zich met 'Parijs' verplicht om de CO2-uitstoot te halveren in 2030. Om die doelstelling te halen moeten huiseigenaren eigenlijk allemaal hun huis isoleren. Toch kunnen ze misschien beter nog even wachten met het opplussen van hun huis tot A++ of zelfs BENG-label. Want het Economisch Instituut voor de Bouw heeft in een rapport uitgerekend dat het in veel gevallen niet verstandig is om nu al maximaal te investeren in de energiezuinigheid van je huis. Dat was het onderwerp van BNR Bouwmeesters van woensdag 23 mei.

 • Blockchain en crypto in contactgroep Financiën
  Blockchain Technologie is ‘hot’ sinds de komst van de bitcoin. In de workshop van 6 juni aanstaande legt Lykle de Vries uit hoe een Blockchain werkt en laat hij zien waarom het technologie is die de wereld radicaal kan veranderen.

 • Hoe kunt u papieren persoonsgegevens optimaal beschermen?
  In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het van belang dat u persoonsgegevens goed beschermd. Dat geldt niet enkel voor digitale persoonsgegevens, maar ook voor papieren gegevens. Papieren bestanden dienen veilig bewaard te worden en wanneer ze niet meer nodig zijn, veilig verwijderd te worden.

 • Innovatiekrediet: voor technische projecten is nog geld beschikbaar!
  Vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is aangegeven dat zij per 11 mei 2018 het budget voor klinische ontwikkelingsprojecten met € 10 miljoen verhoogd hebben naar € 30 miljoen. Het budget voor technische ontwikkelingsprojecten blijft ongewijzigd vastgesteld op € 40 miljoen.

 • De nieuwe editie van de special Ledenvoordelen is uit!
  In deze voorjaarsspecial Ledenvoordelen is er volop aandacht voor de WION Helpdesk, hoe u iemand  aanspreekt op onveilig gedrag, Bouwend Nederland Social Support en zoveel meer. Wij geven u graag een kijkje achter de schermen van de ledenvoordelen door middel van achtergrondinformatie, nuttige tips en nieuwe trends en ontwikkelingen waar onze ledenvoordeelpartners op inspelen.

Banner

Poll

Hoe heeft u ons gevonden?