Laatste nieuws
Bouwend Nederland
Description here!

 • 85 jaar Vlassak!!!
  Bouwend Nederland feliciteert lidbedrijf Vlassak uit Budel met het 85-jarig jubileum.

 • Tunnelveiligheid in een monument
  De Maastunnel (1942)  is de oudste tunnel van Nederland, een belangrijke verkeersader in Rotterdam centrum én een monument. Sinds 2017 wordt de tunnel gerenoveerd en gerestaureerd. Aanleiding voor Jong Bouwend Nederland regio Randstad Zuid om een bezoek te brengen aan dit unieke project. Er is belangstelling vanuit de hele wereld hoe ze in Rotterdam de tunnel renoveren terwijl die open blijft voor verkeer.

 • Marktdag Samen Slimmer smaakt naar meer
  De samenwerking tussen waterschappen, gemeenten en Bouwend Nederland kreeg woensdag 19 september een flinke injectie. Nog tijdens de netwerkbijeenkomst Samen Slimmer werden er al plannen gesmeed voor vervolgbijeenkomsten.

 • BENG vervangt EPC per 1-1-2020 als wettelijke verplichting
  Per 1-1-2020 worden de BENG-eisen verplicht voor alle nieuwbouw gebouwen. Deze eisen vervangen de EPC-eisen en worden wettelijk verplicht. Op onze themapagina www.bouwendnederland.nl/beng kunt u meer lezen over BENG. We willen graag weten welke hulp u van ons nodig heeft voor het invoeren van de BENG-eisen in uw bedrijfsvoering. Om die reden willen we u vragen een korte vragenlijst te beantwoorden.

 • Kabinet moet voor toekomstbestendig Nederland dieper in buidel tasten
  Het kabinet krijgt van het bestuur van Bouwend Nederland een dikke zeven voor de wijze waarop de prioriteiten voor de bouw- en infrasector in de Miljoenennota zijn vertaald in extra uitgaven. Maar met dit rapportcijfer geeft de branchevereniging tegelijkertijd aan dat er meer geld op tafel moet komen wil Nederland toekomstbestendig worden en blijven voor wat betreft een gezonde woning- en arbeidsmarkt, verduurzaming en bereikbaarheid. Bouwend Nederland blijft zich richting de begrotingsbehandelingen hiervoor inzetten en vertrouwt erop dat verdere investeringen in deze grote uitdagingen snel zullen volgen. De branchevereniging zet met name in op onderstaande doelen. 

 • BNR Bouwmeesters: de woonagenda
  De Nationale Woonagenda van minister Ollongren van BZK ligt nu vier maanden op tafel. In 2030 moeten er 1 miljoen woningen zijn bijgebouwd. Hoe pakken steden dit aan? In BNR Bouwmeesters van maandag 17 september vertelde een wethouder van een kleine gemeente (Heerhugowaard) hoe deze voor die opgave de krachten bundelt met omliggende gemeenten. En ook een wethouder van een grote stad (Den Haag) zette uiteen hoe daar het bijbouwen wordt aangepakt. 

 • COLUMN / Stapsgewijs naar energiezuinige woningen
  Het Klimaatakkoord is een goede zaak voor Nederland. Het is buitengewoon dat we samen werken aan een energiezuinige, duurzame en schone samenleving. Daarbij is er de wens om ons land op termijn ‘gasloos’ te maken. Als NVM werken we daar graag aan mee en we zullen, waar het de gebouwde omgeving betreft, ons stempel drukken om de energietransitie tot een succes te maken 

 • “In papier kun je niet wonen”
  Hoe gaan we om met de enorme gezamenlijke opgave op het gebied van ruimte en wonen? Bouwend Nederland en Provincie Zuid-Holland gingen daarover in gesprek met 33 kersverse wethouders Wonen en Ruimtelijke Ordening tijdens de Masterclass Wonen op woensdag 12 september in Den Haag. Het onderwerp ‘binnenstedelijk bouwen’ zorgde voor het meeste vuurwerk van de middag. Een week eerder vond ook al een masterclass voor wethouders Mobiliteit plaats.

 • Meewerkend partneroverleg in teken van Duurzame Inzetbaarheid
  Zo’n 16 deelnemers waren er bij het levendige Meewerkend Partneroverleg van 19 september bij Bouwmensen KZW in Zaandam. Ze keerden huiswaarts met een hoop nieuwe kennis over duurzame inzetbaarheid.

 • Jong geleerd, oud gedaan! Hoe werk jij veilig? | 8 oktober 2018
  Jaarlijks overlijden 3.000 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan stoffen op het werk. Ter vergelijking: het aantal verkeersdoden lag in 2017 op 613. Werken met gevaarlijke stoffen kan je ziek maken. Het gaat vaak om stoffen die je niet ruikt of ziet: zoals kwartsstof, houtstof, isocyanaten, lasrook en dieselrook. Door hier bewust van te zijn en met gezond verstand te werken, kunnen we in de toekomst veel van dit leed voorkomen. Op 8 oktober gaan Bouwend Nederland, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volandis in op de uitdagingen en oplossingen rond veilig werken.

Banner

Poll

Hoe heeft u ons gevonden?