Laatste nieuws
Bouwend Nederland
Description here!

 • Woningbouw Randstad Noord in cijfers
  Naar verwachting van het EIB (‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2019’) vlakt de groei van de woningbouwproductie in ons land dit jaar verder af. De gunstige economische condities en volle orderportefeuilles dragen nog bij aan verdere groei, maar deze wordt gedrukt door een stabilisatie in het aantal vergunningen in 2018. De productiegroei is het meest bescheiden in Randstad Noord, hoewel het niveau hier wel het hoogst is.

 • In gesprek met Barend van Kessel: "Zorg dat je bedrijf zichtbaar is in de regio"
  In de vorige BNL #4 van vorig jaar vroeg Martin Slot aan Van Kessel Wegenbouw: “Hoe kunnen we er als bouwbranche voor zorgen dat ons vakgebied een magneet wordt voor (jonge) mensen om in te werken?" Volgens directeur Barend van Kessel bestaat er geen heilige graal, maar moeten we beginnen met bouwlessen op basisscholen, bedrijven bekend maken bij de jeugd en aansluiten bij initiatieven in de gemeenschap. En voor de korte termijn: kijken naar alle opties voor zij-instroming.

 • Erik Koerts (Gemeente Groningen): "Veiligheid niet alleen verantwoordelijkheid opdrachtnemer"
  De campagne ‘Bewust Veilig, Iedere Dag’ ondersteunt werkgevers om het veiligheidsbewustzijn onder medewerkers te vergroten. Veiligheid is een verantwoordelijkheid voor alle schakels in de keten: werknemers, opdrachtnemers én opdrachtgevers. Opdrachtgever Gemeente Groningen neemt die gezamenlijke verantwoordelijkheid serieus en organiseerde op 20 maart tijdens de jaarlijkse Bewust Veilig Dag samen met Bouwend Nederland Regio Noord een evenement rondom veilig werken in de infra.

 • 'R&D in de bouw moet juist nu naar een hoger plan'
   Maxime Verhagen onderstreept belang van Bouw en Techniek Innovatiecentrum      De maatschappelijke opgaven uit de Bouwagenda zijn groot en complex en vragen om nieuwe en soms disruptieve oplossingen. De huidige kennisinfrastructuur in de bouw is echter versnipperd, en kent weinig verbinding tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de bouw, de (wetenschappelijke) kennisinstellingen en de overheid. Veel innovatie bij bouwbedrijven is voornamelijk projectgericht, terwijl de behoefte aan een bouwbrede scope groeit. Maxime Verhagen zegt: "Er moet daarom iets georganiseerd worden in de driehoek opdrachtgevers/overheid, ondernemers en wetenschap. Ik denk dat het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) daarin een uitstekende rol kan vervullen en van de bouw op R&D-gebied een topsector kan maken".

 • Interboor Midsland, Onno Dikkerboom: “Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden”
  De groep mensen die met de handen werkt, wordt steeds schaarser. Waar vind je nieuwe medewerkers? Hoe houd je ze aan boord? Het zijn vragen die bij veel bedrijven hoog op de agenda staan. Bij Interboor Midsland herkennen ze deze problematiek niet. Termen als duurzame inzetbaarheid en goed werkgeverschap zijn als vanzelfsprekend onderdeel van het personeelsbeleid.

 • Bouw in beeld: Stadskantoor Hengelo
  Het nieuwe Stadskantoor Hengelo omvat 8.000 m2 kantoorruimte, 900 m2 publieksruimte en een parkeerkelder van zo’n 2.200 m2. Met een loopbrug van glas wordt de nieuwbouw verbonden met het monumentale Stadhuis dat tegelijkertijd wordt gerenoveerd door bouwcombinatie Koopmans Hoffman.

 • Bier en Bouwlogistiek, daar draaide het om bij ledenbijeenkomst van de Afdeling Amsterdam, pal voor Pasen.
  De stemming zat er goed in op de bijeenkomst van afdeling Amsterdam woensdag 17 april. De spectaculaire overwinning van Ajax in Turijn was daar niet vreemd aan uiteraard. En ook de locatie en het programma droegen een stevig steentje bij. Meer dan 35 leden kregen een rondleiding bij de Heineken Experience en verzamelden zich vervolgens in de Molenzolder.

 • Lodewijk College uit Terneuzen winnaar BÈTA Challenge Innovatiewedstrijd
  Zo’n 50-leerlingen uit het hele land hebben vandaag in 10-teams deelgenomen aan de BÈTA Challange innovatiewedstrijd. De teams bestaande uit leerlingen van mavo 3 was gevraagd een modulair systeem te ontwerpen waarmee het casco van een Tiny House gebouwd kan worden. Na de eindpitches vanmiddag werd zojuist het Lodewijk College uit Terneurzen tot winnaar gekozen!

 • JBN Boost: Start nu met meer marge maken!
 • Veiligheid in de bouw & infra centraal in nieuwe BNL-special
  In deze BNL Special Veiligheid staan we stil bij veiligheid. We hebben deze BNL Special gemaakt met onze ambitie in het achterhoofd: nul doden op onze bouwplaatsen. Met deze BNL Special Veiligheid willen we inspireren. Zowel experts op het gebied van veiligheid komen aan het woord als lidbedrijven. En hiermee richten we ons zowel op de strategische aspecten van veiligheid als de praktische overwegingen. Vanuit de Onderzoeksraad voor Veiligheid, licht raadslid Marjolein van Asselt hun visie op veiligheid in de sector toe. Maar ook hebben we Gert Griffioen, hoofd corporate veiligheid bij Mourik, gesproken over hoe hij veiligheid oppakt binnen Mourik.

Banner

Poll

Hoe heeft u ons gevonden?