Wat is gewapend beton?

Beton kan grote drukkrachten weerstaan, maar is niet goed bestand tegen trekkracht, omdat het een korrelige structuur heeft. Bij een te grote trekkracht vormen zich scheuren in het materiaal. Als er zich eenmaal een scheur gevormd heeft, gaat het van kwaad tot erger, doordat de trekkracht zich rond de scheur concentreert daar is de balk dan immers op zijn smalst; de trekspanning per eenheid van oppervlakte wordt steeds hoger. Het gevolg is bezwijken van de constructie.

Omdat staal goed trekkrachten op kan nemen, worden op de plaatsen waar trekkrachten optreden stalen staven in het beton opgenomen; de wapening. Wanneer de druk te hoog wordt en het beton bezwijkt, zal op die plaatsen drukwapening worden aangebracht.

Gewapend beton bevat stalen staven die de trek- en of drukkrachten opnemen, de zgn trekwapening cq drukwapening en zo het materiaal versterken op die plaatsen waar het beton tekort schiet. Het wapeningsstaal wordt vooraf in een houten of stalen vorm, de bekisting of kortweg 'de kist', aangebracht. Dat is gewoonlijk het werk voor een betontimmerman en een ijzervlechter. Hierna wordt betonspecie in de bekisting gestort en verdicht met een motorisch aangedreven trilnaald. De wapening wordt hierdoor volledig in het beton ingebed. Na maximaal 28 dagen moet het beton de ontwerpsterkte hebben bereikt. Als een gewapend betonelement hierna belast wordt, neemt het beton de drukkrachten op en het staal de trekkrachten.

 
Banner

Poll

Hoe heeft u ons gevonden?